เกี่ยวกับชุมชน

ชุมชนเกาะกก ที่ตั้ง ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลเนินพระขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งชื่อเดิมคือ ชุมชนเกาะกก-หนองแตงจากภูมิประเทศและทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มืคลองน้ำชลประทานไหลผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้คนมีมิตรไมตรีและยังคงหลงเหลือซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่น การทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารจัดการและการดูแลอาจจะยังไม่ทั่วถึง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บริหารชุมชน จึงได้มีการยื่นขอแบ่งแยกชุมชนเกาะกกออกจากชุมชนหนองแตงเม ในปี พ.ศ.2553 โดยมีนายเจริญ เดชคุ้ม พร้อมคณะทำงานและสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการของยื่นแยกชุมชนในสมัย นายกสมพงษ์ โสภณ

ธรรมศาสตร์โมเดล

          ธรรมศาสตร์โมเดล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชี และบริหารธุรกิจ (IBMP) กับสมาคมเพื่อนชุมชนและธนาคารออมสิน ในการนำความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีอยู่นำมาช่วยเหลือและพัฒนาธุรกิจระดับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนผ่านรายวิชา TU100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาแปรเปลี่ยนเป็นทักษะเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังได้ฝึกทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย
          โดยวิสาหกิจชุมชนเกาะกกได้มีความร่วมมือกับธรรมศาสตร์โมเดลมาตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่งได้มีการเข้าไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก ถือเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์อย่าง “ ไรซ์มี ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก ข้าวไรซ์เบอรี่ ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่
          และเว็บไซต์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมศาสตร์โมเดล ที่นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันกับทางวิสาหกิจและทางบริษัทพี่เลี้ยง ปรับปรุงช่องทางการขาย โดยวิเคราะห์ถึงความต้องการของทางวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก อย่างการอยากเป็นศูนย์รวมการฝากขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน

จำนวนประชากร

รางวัลที่ได้รับ

Rice Me ผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ สแน็คบาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลชมเชย การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สถานประกอบการปลอดโรค ระดับประเทศ ในระดับ ดีเด่น

กิจกรรมต่างๆ

IMG_4136
IMG_4135
IMG_4134
IMG_4133
IMG_4132
IMG_4131
IMG_4130
IMG_4129
previous arrow
next arrow

www.kohkokryshop.com

พื้นที่โดยรอบ

  • ทิศเหนือ ติดชุมชนคลองน้ำหูและชุมชนหนองบัวแดง
  • ทิศใต้ ติดชุมชนหนองแตงเม
  • ทิศตะวันออก ติดเทศบาลตำบลเนินพระ
  • ทิศตะวันตก ติดชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

เกี่ยวกับเรา

© 2022 Created with www.kohkokryshop.com